noen

NORWAY MAP

NORWAY MAP er det perfekte media for nasjonale bedrifter og annonsører. For attraksjonssteder vil kun 50 prioriterte steder bli presentert i kartet.

Første utgivelse var i 2007 og kartet fikk imiddelbart en god mottakelse. Crew forteller oss at de reisende bruker kartet underveis og vet således til enhver tid hvor de befinner seg. Tilbakemeldingen er også at turistene setter pris på kartene og henger dem opp på lugarveggene og ved flere beretninger blir det hengt opp hjemme som souvenirer etter endt cruise.

NORWAY MAP påvirker du din målgruppe, opp til 500.000 cruisepassasjerer, til å handle gjentatte ganger i flere havner.

NORWAY MAP er dermed din mulighet til å gi målgruppen et attraktivt planverktøy i god tid før anløp. Du får fremhevet dine interesser, det være seg handel, tjenester, severdigheter eller annet.

 

OPPLAG 100.000 stk. per år.

NORWAY MAP blir levert cruiseskipene når de ankommer første anløp og havn i Norge.

Prisen må avtales. Dette vil avhenge av plassering, arbeidsmengde, størrelse, mv.

Begrenset plass for severdighet og attraksjonsteder. Vi har satt et maksimum tak på 17 deltagere fordelt over hele Norge. 

Ta kontakt for bestilling av annonseplass.