Lynx Advisor AS

noen

Etter 20 årlige utgivelser av Norway Shopping Guide føles det rart å skifte både profil og firmanavn til LYNX Advisor AS. Fornyelse og oppdateringer har skjedd tidligere med Shopping Guide, da mest på det visuelle plan.

Distribusjon har alltid vært, og er det aller viktigste ved våre tjenester. Jeg kan nå glede deg med at per idag er vi også blitt landsdekkende.

Mvh.

Arnt Nilsen

LYNX Advisor AS

Sammen kan vi skape det rette tiltaket for å få frem gode resultater. Det vet vi etter 20 års erfaring innen cruiseindustrien.

Vi vet også at på tross av tildels betydelige endringer i løpet av denne tiden, har markedet vært i jevn vekst og er det fremdeles. Antall cruiseanløp er økende i årene fremover.

Å nå frem til de reisende på den rette måten vil variere, avhengig av hvilket produkt man ønsker å promotere. Muligheter og forskjellige løsninger for informasjon som din bedrift kan ha nytte av, utarbeider vi i felleskap.

Om du ringer 930 04 209 for noen minutters uformell prat, vil du få klarhet i om våre tjenester kan være noe for deg.